Integritetspolicy


Hantering av personuppgifter

Din personliga integriteten är en rättighet. Denna integritetspolicy förklarar hur insamlandet och användandet av din personliga information används i företaget. 


Personuppgiftsansvarig

Anna Larsson, Helheten Studio, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.


Personuppgifter som kan behandlas


Hemsidan

När du besöker eller använder webbplatsen kan cookies användas för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse. 


Emailkontakt

När vi har kontakt via email kommer vår kommunikation att sparas på emailservern. Du kan när som helst begära att all kontakt raderas. Cirka ett år efter vår sista kontakt, om inte annat avtalats, kommer all emailkonversation raderas.


Telefonkontakt

Ditt namn och telefonnummer kommer att sparas i företagets mobiltelefon under Kontakter vid överenskommelse och avtal. Du kan när som helst begära att dina kontaktuppgifter raderas. Cirka ett år efter att vi har haft senaste kontakten raderas dina uppgifter.


Enskild terapi, coaching eller kurser

Inga journaler i något system skrivs och delas inte med andra parter. Inga personnummer eller hemadresser i det arbetet sparas.


Fakturering och Swishbetalning

Vid fakturabetalning sparas hemadress samt födelsedata. I bokningssystemet,  sparas ditt namn, efternamn, mobiltelefonnummer samt emailadress för att kunna kontakta dig och påminna om din bokade tid. Cirka ett år efter avslutad terapi/coaching eller kurs kommer dina uppgifter att raderas. Om så önskas raderas dina uppgifter på egen begäran vid avslutad terapi/coaching/kurs. 

Vid Swishbetalning lagras telefonnummer och avsändare.

Betalningsinformation, namn och eventuellt adress beroende på betalningsform sparas i bokföringssystemet i 7 år enligt bokföringslagen.


Minnesanteckningar och kreativt material

Under och efter sessioner kommer jag att föra minnesanteckningar. Minnesanteckningarna kan innehålla förnamn, inititaler och famljeförhållanden. Dessa minnesanteckningar lämnas till klienten efter avslutad kontakt om inget annat avtalas. Klienten kan när som helst ta del av anteckningarna. 

Kreativt material kan förvaras hos Helheten Studio under pågående kontakt och lämnas till klienten vid avslutning om inget annat avtalas. Klienten kan när som helst efter begäran ta med sig sitt material. Om klienten lämnar material hos Helheten Studio efter avslutad kontakt kommer materialet att rensas ut och förstöras efter cirka ett år.


Frågeformulär

Det förekommer att Helheten Studio använder frågeformulär i sessionerna. Frågeformulären kan innehålla namn.  Dessa frågeformulär lämnas tillbaka till klienten vid avslutning om inget annat avtalas. Klienten kan när som helst begära att få tillbaka sina frågeformulär. Cirka ett år efter avslutad kontakta kommer frågeformulär som klienten lämnat hos Helheten Studio att rensas ut och förstöras.