Psykosyntesen


Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt som fysiskt. Detta är grunden i psykologin som den italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan.


För att nå samspelet i helheten används tekniker från psykoanalys och medicin, från österländsk filosofi och modern vetenskap. Vi odlar ett helhetstänk och ett system för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.


Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska i allt. Istället för att odla svårigheter, medvetna eller omedvetna, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential. Terapueten/guiden/coachen hjälper dig identifiera mål och syfte med ditt liv.


När du antar utmaningar i ditt liv utvecklas du. När du identifierat beteenden, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande och förändring. All förändring börjar med förståelse och vilja.


Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen som vi genom sturkturerade övningar kan komma i kontakt med och utveckla. Det börjar med att vi förstår och erkänner att viljan finns. Genom processen växer vi med vår Vilja och kan så småningom leva vår Vilja. Det är då vi kan börja leva det liv vi innerst inne önskar.


Att identifiere olika beteendemönster, iaktta dem under trygga former och acceptera livet som det är, är några andra viktiga delar i utvecklingen. Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du innerst inne vill.

Jag är medlem i Psykosyntesföbundet som ett sätt att kvalitetssäkra min verksamhet, till Psykosyntesförbundet.